De Biologische Kaasboerderij is gevestigd in Stuifzand, een dorpje dichtbij Hoogeveen. De boerderij ligt in een prachtig landschap. Vrijwel alle weilanden zijn omringd door houtwallen of bospercelen.

Op het bedrijf worden ongeveer 40 melkkoeien gehouden met bijbehorend jongvee. De melk van de koeien wordt merendeels verwerkt in de eigen kaasmakerij. Het bedrijf heeft het biologisch EKO-keurmerk al sinds 1988. Voor de bedrijfsvoering houdt dit o.a. in dat er op het land geen kunstmest en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat er in de kaasmakerij wordt gewerkt zonder kunstmatige toevoegingen.

De koeien worden van alle kanten in de watten gelegd. In de zomerperiode kunnen ze de hele dag weiden in de graslanden en in de winter zijn ze binnen in de met stro gestrooide potstal, waardoor ze ook dan nauwelijks in hun natuurlijke gedragingen worden belemmerd.

JUSTA-kaas is een ambachtelijk biologische boerenkaas, gemaakt van rauwe (ongepasteuriseerde) melk. De smaak van de kaas is daarom voller en pittiger dan van een fabriekskaas. Vanzelfsprekend zitten er in de kaas geen kunstmatige kleurstoffen of conserveringsmiddelen. De kaas wordt gemaakt volgens het Goudse procedé en wordt verkocht in een jong- en jong-belegen variant en ook met kruidencombinaties.

De natuurlijke omstandigheden waaronder de melk op de boerderij wordt geproduceerd in combinatie met de zuivere bereiding van de kaas maakt JUSTA-kaas tot een PUUR NATUUR kaas!

Hoofdweg 3, 7934 PD STUIFZAND
www.justakaas.nl
0528 263 632

Titel

Ga naar de bovenkant